Viisumi — viisumityypit ja viisumin hakeminen

Viisumityypit

Viisumityyppejä on runsaasti erilaisia. Niitä on itse asiassa huima kirjo. Viisumeja on tarjolla erilaisia eri maihin ja eri tarkoituksiin. Yleisin viisumityyppi lienee transit-viisumi, eli kauttakulkuviisumi. Sen lisäksi on turistiviisumeja, bisnesviisumeja, opiskelijaviisumeja, viisumeja työkeikkaa varten, tilapäisen työntekinä viisumi, puolisoviisumi, avioliittoviisumi, maahanmuuttoviisumi, eläkeläisviisumi… Lista jatkuu. Alapuolella painotetaan Suomen kansalaisten tarvitsemia viisumeja.

Diplomaattiviisumi

Diplomaattiviisumeja ei myönnetä mattimeikäläisille. Esimerkiksi Yhdysvallat myöntää diplomaattiviisumeja vain tarkan seulan läpäiseville henkilöille, jotka edustavat Suomen virallista hallitusta ja jotka ovat yksinomaan virallisista syistä johtuen Yhdysvalloissa. Valtion virkamiehet, jotka matkustavat kohdemaahan yksityishenkilöinä eivätkä valtion edustajina, eivät saa diplomaattiviisumia.

Eläkeläisviisumi

Eläkeläisille varta vasten suunnitellut eläkeläisviisumit ovat erikoisviisumeja, joita myönnetään muun muassa Thaimaaseen. Joskus eläkeläisviisumeja myönnetään tietyn eliniän ylittäneille henkilöille — esimerkiksi yli 50 vuotta täyttäneille henkilöille. Eläkeläisviisumi voi olla voimassa kuukausia, Thaimaan tapauksessa enintään vuoden yhtäjaksoisesti.

Kaksikertaviisumi

Kaksikertaviisumin avulla viisumin haltija voi tehdä kaksi matkaa kohdemaahan. Viisumi on siis voimassa kaksi käyttökertaa. Käyttökertojen lisäksi tällaiseenkin viisumiin on merkitty voimassaoloaika ja mahdollisesti myös maassaoloaika. Kertaviisumin ja kaksikertaviisumin lisäksi samaan kategoriaan voidaan lukea monikertaviisumi. Se sopii esimerkiksi ahkerasti Venäjällä käyvälle henkilölle.

Kauttakulkuviisumi

Kauttakulkuviisumista käytetään usein myös nimitystä transit-viisumi. Se on hyvin yleinen viisumityyppi ja soveltuu esimerkiksi sellaiselle henkilölle, joka on lentoreitin vuoksi oleskelemassa “kahden maan välissä” kolmannessa maassa. Joissain tapauksissa kauttakulkuviisumia ei vaadita jos henkilö oleskelee lentokentän transit-alueella jatko- tai yhteyslentoa odotellen.

Kertaviisumi

Kertaviisumi on voimassa yhden kerran. Se on todellakin kertaluonteinen lupalappu, joka oikeuttaa henkilön yhden kerran tapahtuvaan maahantuloon. Usein tällainen viisumi on voimassa enintään kuukauden, tai 30 vuorokautta, tai matkavakuutuksen voimassaoloajan mukaan. Kertaviisumin toimitusaika voi olla useita viikkoja. Konsulaatista haettavan viisumin saamista voi yrittää nopeuttaa pyytämällä pikakäsittelyä.

Konferenssiviisumi

Konferenssiviisumilla tarkoitetaan johonkin maahan, kuten Intiaan, myönnettävää lupaa jonka turvin henkilö voi osallistua johonkin maassa järjestettävään lyhytkestoiseen seminaariin tai konferenssiin. Konferenssiviisumien voimassaoloaikoihin ei yleensä anneta jatkoaikaa.

Lähtöviisumi

Esimerkiksi Venäjällä on ollut yleisenä käytäntönä, ettei maasta voi poistua jos henkilöllä ei ole passin lisäksi kelvollista lähtöviisumia. Lähtöviisumeja myönnetään Venäjällä muun muassa konsulipisteestä joka on maksettava kokonaan ennen sen saamista.

Lehtimiesviisumi

Esimerkiksi Yhdysvaltoihin voi päästä niin sanotulla mediaviisumilla, eli pressiviisumilla, eli lehdistöviisumilla. Niitä voidaan myöntää ulkomaiden kansalaisille, jotka edustavat yritystään ja jotka ovat tilapäisesti maassa ammatillisista syistä johtuen.

Liikematkaviisumi

Liikematkaviisumit ovat eri pituuksille osoitettuja viisumeja. Ne voivat olla paperisia tai kuten ainakin Venäjän tapauksessa, passiin liimattavia tarroja. Liikematkaviisumi voi yhtä hyvin olla kerta- tai monikertaviisumi ja sen edellytys usein on saada virallinen kutsukirje kohdemaassa toimivalta liike- tai yhteistyökumppanilta.

Liiketoimintaviisumi

Liiketoimintaviisumi ei ole sama asia kuin työviisumi. Esimerkiksi Australiaan voi hakea yritysvierailun hoitamiseksi liiketoimintaviisumia. Bisnesviisumi myönnetään usein hyvin lyhyeksi ajaksi ja Australian tapauksessa alle kolme kuukautta kestävä Short Stay Business Visa lienee yleisin tähän tarkoitukseen soveltuva. Viisumin avulla henkilö voi osallistua kokouksiin, neuvotteluihin ja konferensseihin.

Maahanmuuttoviisumi

Maahanmuuttoviisumi on tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka ovat aikeissa jäädä kohdemaahan pysyvästi.

Opiskeluviisumi

Tässä esimerkissä kerrotaan opiskeluviisumista, joka on osoitettu Venäjälle, sillä rajanaapurimme on hyvin suosittu myös opintomatkojen kohde. Siinä missä turistit tarvitsevat matkailijaviisumin, eli turistiviisumin, opiskelijaksi hyväksytty henkilö tarvitsee Venäjän maaperälle astuakseen opiskeluviisumin. Hän ei voi vaikkapa turistiviisumilla rekisteröityä venäläisen oppilaitoksen opiskelijaksi, vaan todellakin tarvitsee asiaan kuuluvan viisumin.

Pitkäaikaisviisumi

Pitkäaikaisviisumin pituus vaihtelee kohdemaan käntäntöjen mukaan ja jonkin verran myös viisumin hakijan tietojen mukaan. Esimerkiksi passin umpeutuminen tietyn ajan kuluttua voi vaikuttaa siihen, miten pitkäksi aikaa pitkäaikaisviisumin voimassaoloaika merkitään.

Pyhinvaellusviisumi

Suomessa pyhiinvaellusviisumi on jokseenkin harvinainen asia, mutta esimerkiksi Saudi-Arabiaan voi tietyin ehdoin saada pyhiinvaellusviisumin. Sellaisen voi saada Saudi-Arabiasta jopa vaivattomammin kuin turistiviisumin. Samaan tapaan pyhiinvaellusviisumeja voidaan myöntää islamilaisiin maihin, kuten Iraniin, jossa pyhiinvaellusviisumi on rajattu pyhiksi mielletyissä paikoissa vierailemista varten.

Risteilyviisumi

Risteilyviisumia voidaan hakea esimerkiksi matkatoimiston risteilyn varaamisen yhteydessä. Esimerkiksi miniloma Viipurissa laivan mukana edellyttää viisumia — tässä tapauksessa risteilyviisumia. Usein risteilyviisumia varten tarvitaan viisumianomuslomakkeen lisäksi yksi passikuva ja kopio passin kuva-aukeamasta. Näiden asiakirjojen lähettäminen kannattaa tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Ryhmäviisumi

Suomen kansalaiset voivat eräissä tapauksissa hakea ryhmäviisumia. Monet matkatoimistot voivat auttaa ryhmäviisumien järjestämisessä jos mielitään vaikkapa Venäjälle. Ryhmäviisumi on usein suunniteltu saman maan kansalaisille ja Venäjälle lähdettäessä ryhmäviisumin saamisen edellytys on, että samaan seurueeseen kuuluu vähintään viisi henkilöä.

Tilapäisen työntekijän viisumi

Ulkomaan kansalainen, joka haluaa työskennellä tilapäisesti vaikkapa Yhdysvalloissa, voi hakea tilapäisen työntekijän viisumia. Samaan tapaan EU- ja ETA-alueelta saapuvat ulkomaiden kansalaiset voivat Suomeen töihin tullessaan hakea tilapäisen työntekijän viisumia. Yhdysvaltojen tapauksessa tällainen tilapäisen työntekijän viisumi voi tarkoittaa parin päivän pituista keikkaa, kuten viikonlopun yli kestävää projektia, jonka ajan viisumi on voimassa.

Toistuvaisviisumi

Toistuvaisviisumin haltija on oikeutettu useampaan maahantuloon samassa kohdemaassa. Joskus toistuvaisviisumin voimassaoloajaksi voidaan asettaa useita vuosia — viisikin vuotta. Toisaalta oleskelujen yhteenlaskettua kokonaiskestoa voidaan rajoittaa.

Turistiviisumi

Jos henkilö matkustaa turistina maahan lomalle, viihdytysten perässä, ystävien tai sukulaisten tapaamisen vuoksi, lääketieteellisten syiden vuoksi, perhesyiden vuoksi tai muiden samanlaisten syiden vuoksi, viisumityypiksi voi sopia turistiviisumi.

Työviisumi

Jos suomalainen lähtee ulkomaille tekemään töitä, hän on usein komennusmies, tai lähetetty työntekijä, jonka työntekijä on osoittanut hänet töihin kohdemaan yritykseen. Työviisumin lisäksi usein tarvitaan työlupa ja vieläpä usein niin, että ensin haetaan kohdemaahan työlupaa ja jos se myönnetään, hän voi täyttää työviisumianomuksen.

Suosituimpia artikkeleita
  Viime artikkelit
  1. Viron viisumi
  2. Unkarin viisumi
  3. Ukrainan viisumi
  4. Turkin viisumi
  5. Tsekin viisumi
  Kommentteja muilta kävijöiltä

  Matkatoimisto.biz-hakemistossa esitellään Suomessa toimivia matkojen järjestäjiä ja annetaan niiden asiakkaille mahdollisuus kertoa kokemuksistaan nimettömästi.

  Kylpylä.net-sivustolla esitellään Suomen kylpylät.